Gezamenlijke besluitvorming (shared decision making): patiënt- en behandelaarsbehoeften in balans

Maarten Joost IJzerman, H.J. Snoek, Janine Astrid van Til, J. Marjan Hummel

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Diverse technologische ontwikkelingen zijn waarneembaar binnen de gezondheidszorg. Schattingen van het ministerie van VWS gaan er vanuit dat van de totale groei in de zorg circa 75% door technologische innovaties wordt veroorzaakt. Er bestaat derhalve een sterke wens om deze technologieën op een goed onderbouwde manier te evalueren op effectiviteit en doelmatigheid. Daarbij wordt ook de wens van de potentiële gebruiker steeds belangrijker. Er is al langer een trend zichtbaar dat de traditionele arts-patiëntrelatie verandert naar een arts-cliëntrelatie, waarin de arts meer een rol inneemt als voorlichter en de patiënt de beslissing neemt. Het consumentenperspectief wordt daarin vooral aangehangen. In deze bijdrage wordt als stelling genomen dat een eenzijdig consumentenperspectief (net zomin als een eenzijdig medisch perspectief) geen goede mogelijkheden biedt om de wensen van de cliënt in een medische beslissing mee te nemen. Gestreefd moet worden naar een gezamenlijk besluitvormingsproces tussen behandelaar en hulpvrager. Deze "shared decision making" is binnen een aantal andere medische specialismen reeds ingevoerd (o.a. borstkankerbehandeling) en zou binnen de (dwarslaesie-)revalidatiegeneeskunde ook een waardevolle plaats kunnen innemen.
Original languageUndefined
Pages (from-to)15-20
Number of pages6
JournalRevalidata
Volume25
Issue number111
Publication statusPublished - 2003

Keywords

  • METIS-212268
  • IR-77252

Cite this