GKGK, een community based project ter bevordering van gezond gedrag

M. L'Hoir, M.M. Boere-Boonekamp, S. de Jong, L. Nawijn, R. Naul

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Type onderzoek: Aan dit pilot dwarsdoorsnede onderzoek deden 462 kinderen uit 5 scholen mee in de leeftijd van 4-7 jaar, waarvan 376 ouders een vragenlijst over leefstijl invulden (L’Hoir et al., 2013). Vier motorische gevalideerde testen zijn afgenomen: 20m sprint, achterwaarts balanceren, hazensprong en zijwaarts heen en weer springen (Bös et al., 2008).

Samenvatting uitkomsten: In dit onderzoek heeft 14,0% van de jongens overgewicht (inclusief 2,2% met obesitas) en 20,9% van de meisjes (inclusief 2,6% met obesitas). Meisjes scoorden hoger op achterwaarts balanceren (t = 3.057, df = 448, two-tailed p = .002) en jongens op de hazensprong (t = 2.238, df = 449, twotailed p = .026).
Dagelijks buiten spelen (duur en frequentie) en sportlidmaatschap hingen samen met positieve scores op de motorisch fitheidstesten. Er is een significante relatie gevonden tussen lid zijn van een sportvereniging en de samengenomen variabelen sprint en verspringen (t = -2,993, df = 365, two-tailed p = .003). Een relatie tussen lidmaatschap van een sportvereniging en BMI-waarde van het kind is niet gevonden (t = 1.330, df = 366, two-tailed p = .184).
Kinderen die meer buitenspelen scoren significant beter op de samengenomen variabelen sprint en verspringen (r = .198, r2 = .039, two-tailed p = .0001) en een lagere BMI-waarde (r = -.135, r2 = .018, twotailed p = .010). Kinderen die veel tijd besteedden aan activiteiten als zwemmen, gym en bewegen op muziek hebben geen lagere BMI-waarde (r = .044, r2 = .0019, two-tailed p = .419) of een betere score op de samengenomen variablen sprint en verspringen (r = .051, r2 = .0026, two-tailed p = .354).
Original languageDutch
Pages (from-to)82-83
JournalJGZ
Volume43
Issue number4
Publication statusPublished - 2011

Cite this