Grootschalige zandwinning op zandbanken voor de Nederlandse kust

Saskia Hommes

Research output: Contribution to conferencePaper

39 Downloads (Pure)

Abstract

Op het Nederlands Continentaal Plat wordt jaarlijks gemiddeld 30·106 m3 zand gewonnen voor opvulzand, suppleties en grote infrastructurele projecten. In de nabije toekomst zullen landaanwinningprojecten en zandwinning voor de industrie leiden tot grotere en diepere zandputten en zandwinning op zandbanken. In dit onderzoek richten we ons op de fysische effecten van grootschalige (> 10·106 m3) zandwinning op de Zeeland banken, een groep banken gelegen voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland. Het doel van dit onderzoek is het maken van een inventarisatie van instrumenten, die gebruikt kunnen worden om de fysische lange termijn effecten van grootschalige zandwinning op de Zeeland banken te voorspellen, om het Nederlandse besluitvormingsproces te ondersteunen. Om het geformuleerde doel te bereiken, wordt de informatiebehoefte van beleidsmakers en andere belanghebbende bepaald. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het definiëren van een set van Coastal State Indicators (CSI’s); een kwantitatief concept van de werkelijke toestand van een systeem, dat de basis vormt voor objectieve en transparante besluitvorming. Elke indicator is gerelateerd aan een specifieke gebruiksfunctie van de kust. In dit onderzoek beperken we ons tot de gebruiksfuncties: kustveiligheid en –onderhoud, offshore infrastructuur en scheepvaart. Verder hebben we drie analytische modellen en vier numerieke modellen geselecteerd voor de inventarisatie. In de inventarisatie van instrumenten wordt aangegeven voor welke CSI’s de instrumenten toepasbaar zijn en met welke betrouwbaarheid. Uit de inventarisatie blijkt dat een aantal instrumenten in staat zijn om het besluitvormingsproces op een paar CSI’s direct te ondersteunen en voor de rest van de CSI’s is het mogelijk om kwalitatief en kwantitatief inzicht te verschaffen in een geschematiseerde situatie. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste informatie die mist veldmetingen, op het gebied van zandtransport veroorzaakt door een grootschalige zandput, zijn. De Kwintebank op het Belgisch Continentaal Plat zou een goede test case zijn. Sinds 2003 is de bank tijdelijk gesloten voor zandwinning. Gedurende de sluitingsperiode wordt het herstel van de natuurlijke potentie op de bank geëvalueerd. Het is de moeite waard om met de modellen te rekenen aan deze situatie en de uitkomsten te vergelijken.
Original languageUndefined
Pages17-17
Number of pages25
Publication statusPublished - 18 Mar 2004
EventNCK-dagen 2004 - Yerseke, The Netherlands, Yerseke, Netherlands
Duration: 18 Mar 200419 Mar 2004

Conference

ConferenceNCK-dagen 2004
Country/TerritoryNetherlands
CityYerseke
Period18/03/0419/03/04
Other18 en 19 maart 2004

Keywords

  • IR-60425
  • METIS-217641

Cite this