Grotestedenbeleid en interbestuurlijke verhoudingen: Wetenschappelijke reflectie op ‘Het grotestedenbeleid’ (1999)

Translated title of the contribution: National big city policies and intergovernmental relations: A scientific reflection on 'national big city policies (1999)'

Marcel Boogers*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articleAcademicpeer-review

71 Downloads (Pure)

Abstract

Wat 22 jaar na de start van het Grotestedenbeleid opvalt, is hoe invloedrijk het grotestedenbeleid is geweest voor de ontwikkeling van interbestuurlijke verhoudingen. De beweging die toen in gang gezet is naar een partnerschap tussen Rijk, provincie en gemeenten, heeft uiteindelijk geleid tot het interbestuurlijk programma (IBP) waarin rijksoverheid, VNG, IPO en Unie van Waterschappen afspraken hebben gemaakt over de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken als energietransitie, zorgvernieuwing of woningtekorten (Studiegroep IFV, 2020). In de geest van het artikel van Denters, De Jong en Van Heffen passen ook hier wel wat kritische opmerkingen. De probleempercepties van de rijksoverheid staan centraal bij de aanpak
van maatschappelijke vraagstukken, terwijl van de medeoverheden juist een minstens even grote inzet wordt verwacht. Een andere kritische kanttekening betreft de wankele juridische basis achter het geheel van afspraken tussen
koepelorganisaties en rijksoverheid.
Translated title of the contributionNational big city policies and intergovernmental relations: A scientific reflection on 'national big city policies (1999)'
Original languageDutch
Pages (from-to)45-47
Number of pages3
JournalBestuurskunde
Volume30
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 15 Jun 2021

Keywords

  • urban policy
  • multilevel governance

Cite this