Het bevorderen van professionele expertise door functieverbetering

Translated title of the contribution: The development of professional expertise by job improvement

Beatrice I.J.M. van der Heijden, Joost J.G. Brinkman

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Deze bijdrage geeft enkele bevindingen weer van een studie betreffende de ontwikkeling van professionele expertise. Het doel van het hier beschreven gedeelte van de studie is te achterhalen of bepaalde functiegerelateerde factoren uit het domein van het Socio-Technisch Systeem-Ontwerp (STSO), zoals speelruimte, leerwaarde van de functie, en arbeidstevredenheid, de ontwikkeling van professionele kennis, vaardigheden en bekwaamheden gedurende de loopbaan, beïnvloeden. De steekproef bestaat uit 559 medewerkers, en 454 van hun direct leidinggevenden, die werkzaam zijn op een middelbaar of hoger functioneringsniveau in het Nederlandse grootbedrijf. Theoretische bijdragen uit de leertheorie, human resource management en de arbeids- en organisatiepsychologie zijn gebruikt om een theorie te ontwikkelen over de opbouw van expertise in loopbanen. Door het verschaffen van inzicht in de relaties tussen functiegerelateerde factoren enerzijds en de ontwikkeling van professionele expertise anderzijds, is de studie erop gericht een bijdrage te leveren aan kennisvermeerdering op het gebied van de volwassenenontwikkeling en -educatie. Uit het onderzoek blijkt dat aandacht voor de functie-inhoud van het individu van groot belang is met het oog op zijn of haar verdere ontwikkeling. Met name de hoeveelheid speelruimte die mensen in hun werk ervaren is een belangrijke predictor voor expertisegroei. In de bijdrage wordt eveneens stilgestaan bij de leeftijdgerelateerde stereotypering in beoordelingen van competenties door direct leidinggevenden.
  Translated title of the contributionThe development of professional expertise by job improvement
  Original languageDutch
  Pages (from-to)39-54
  Number of pages16
  JournalTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
  Volume22
  Issue number1
  DOIs
  Publication statusPublished - 2006

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'The development of professional expertise by job improvement'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this