Het expliciet maken van CO2-emissies gedurende het asfaltproductieproces

Ruben Olthof, Seirgei Rosario Miller, Albertus Steenbergen

Research output: Contribution to conferencePaper

115 Downloads (Pure)

Abstract

Asfaltproductiecentrales streven steeds vaker naar verduurzaming. Echter, de onderlinge samenhang tussen het productieproces en de CO2-uitstoot is nog onvoldoende duidelijk om tot weloverwogen verbeteringen te komen. Binnen deze kaders is daarom bij een specifieke asfaltproductiecentrale onderzoek gedaan naar het verband tussen de vermoedelijke oorzaak en het gevolg met als doel om tot aanbevelingen te komen voor CO2-reductie.
Om de geformuleerde doelstelling te behalen zijn eerst productieparameters geïdentificeerd, welke presumptief met CO2-uitstoot correleren. Hieruit zijn de vermoedelijk invloedrijkste parameters geselecteerd voor observatie. Eveneens is bepaald om de CO2-uitstoot te relateren aan gasverbruik. Gedurende zes productiedagen is vervolgens data verzameld om mogelijke verbanden te identificeren.
Uit analyse is geconstateerd dat de grootste winst te behalen is op het gebied van vochtgehalte. Daarnaast is geconstateerd dat elke procentuele stijging in de branderstanden meer CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Betreffende de mengselsamenstelling is waargenomen dat de CO2-uitstoot lineair toeneemt wanneer de maximale korreldiameter afneemt. Vastgesteld is ook dat een gemiddelde mengselwisseling extra CO2-uitstoot tot gevolg heeft en dat een laag productiedebiet meer uitstoot oplevert. Tot slot is het mogelijk om te verduurzamen op een lagere eindtemperatuur.
Op basis van deze resultaten zijn aanbevelingen voor zowel de korte als lange termijn gedaan. Voor de korte termijn gaat het om operationele aanbevelingen welke relatief eenvoudig door te voeren zijn. Aanbevelingen voor de lange termijn zijn van een strategische aard. Daarbij zijn investeringen noodzakelijk. Tot slot is voorgesteld om vervolgonderzoek te doen naar de invloed van additionele parameters, zoals leklucht, gerecycled asfalt, laagtemperatuurasfalt en het benutten van restwarmte.
Original languageDutch
Pages1-15
Publication statusPublished - 2016
EventCROW Infradagen 2016 - Congrescentrum Papendal, Arnhem, Netherlands
Duration: 22 Jun 201623 Jun 2018

Conference

ConferenceCROW Infradagen 2016
Country/TerritoryNetherlands
CityArnhem
Period22/06/1623/06/18

Keywords

  • Asfalt
  • Asfaltproductie
  • Duurzaamheid
  • CO2

Cite this