Het Nederlands politiebestel en de druk tot centralisatie

Jan Terpstra, Kees van der Vijver

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  27 Downloads (Pure)

  Abstract

  In april 1994 werd het huidige Nederlandse politiebestel ingevoerd. En nu, ruim tien jaar later, staat het onder grote druk om opnieuw ingrijpend te worden gewijzigd. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opperde in 2003 al de mogelijkheid van een nationale politie. In juni 2005 heeft de Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie, daartoe ingesteld door het kabinet, een evaluatie afgerond van de Nederlandse politie. De stuurgroep adviseert de invoering van een ‘concern Nederlandse politie’ dat wordt beheerd op landelijk niveau. De functie van korpsbeheerder verdwijnt daarmee en de Minister van BZK krijgt rechtstreeks invloed op het beheer van de regionale korpsen. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat deze oplossing niet ver genoeg gaat. Het koerst af op een nationale politie. In beide voorstellen staat de politie andermaal voor een grote reorganisatie.
  In dit artikel gaan wij in op de vraag welke ontwikkelingen de afgelopen tien jaar ertoe hebben bijgedragen dat het politiebestel onder druk is komen te staan. Wij gaan ervan uit, ook al wordt de huidige discussie vooral gevoerd in termen van bestel en structuur, dat er belangrijke inhoudelijke elementen aan vastzitten. Het gaat immers niet alleen om een sterkere centralisatie van sturing, verantwoording en beheer. Er is ook sprake van verschuivingen in opvattingen over de taken van de politie en over de inhoud van het politiewerk.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)335-344
  Number of pages10
  JournalTijdschrift voor criminologie
  Volume47
  Issue number4
  Publication statusPublished - 2005

  Keywords

  • METIS-230501

  Cite this