Het ontrafelen van stedelijk verkeer: het onderzoeken van verkeersgeneratie ten behoeve van het operationaliseren, kwantificeren en evalueren van stedelijk verkeersbeleid

Sander Veenstra, Eric C. van Berkum

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

104 Downloads (Pure)

Abstract

Het ontrafelen van stedelijk verkeer ten behoeve van beleidsevaluatie Verkeerskundige beleidsdoelen worden momenteel veelal in algemene termen beschreven en gekwantificeerd, waardoor effectieve beleidsevaluatie lastig is. Daarnaast worden veel gebruikte termen als bereikbaarheid en leefbaarheid op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dit is mede te verklaren door het feit dat stedelijke verkeersstromen en de variaties hierin onvoldoende bekend zijn. Om het verkeersbeleidsproces hierin te ondersteunen is meer kennis nodig over de achtergronden van de stedelijke verkeersgeneratie, waarmee beleidsrelevante indicatoren kunnen worden ontwikkeld voor het gebruik in de beleidscyclus. In dit artikel is het onderzoeksvoorstel beschreven waarin het stedelijk verkeersnetwerk nader wordt onderzocht om uiteindelijk beleidsdoelen binnen een stedelijke omgeving beter te kunnen kwantificeren en evalueren. Voor dit onderzoek wordt de gemeente Enschede als onderzoeksobject (case study) gebruikt. Bij de gemeente Enschede wil graag een continu beeld van beleidsrelevante verkeersinformatie om het proces van beleidsevaluaties te vereenvoudigen. Daarnaast bestaat er een groeiende interesse in het in beeld brengen van het stedelijke verkeer. Met de aanwezige databronnen binnen de gemeente Enschede zal derhalve onderzoek gedaan worden naar het verhelderen van de achtergronden van stedelijke verkeersstromen en de variaties hierin.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), 25-26 november, Roermond
Place of PublicationRoermond
PublisherStichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
Number of pages13
Publication statusPublished - 25 Nov 2010
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2010: De stad van straks: Decor voor beweging - Roermond, Netherlands
Duration: 25 Oct 201026 Oct 2010
https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2010

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2010
Country/TerritoryNetherlands
CityRoermond
Period25/10/1026/10/10
Internet address

Cite this