Het succes van stationsgebieden: cross-sectioneel versus longitudinaal onderzoek

S.L.W. Hermens, Karst Teunis Geurs, D. Snellen, Tom Thomas

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

De ontwikkeling van openbaar-vervoerknooppunten is een van de speerpunten van ruimtelijk ordeningsbeleid in Nederland. De afgelopen decennia is flink geïnvesteerd in stationsgebieden en verwachtingen over het succes van deze gebieden zijn vaak hooggespannen. Dit paper beschrijft onderzoek naar het succes van stationsgebieden op basis van vier prestatie-indicatoren. Multivariate regressiemodellen zijn geschat om de ontwikkeling van werk (in de retail en dienstensector), leegstand van kantoren en treingebruik in de omgeving van intercitystations in de periode 2004-2012 te verklaren. Hiervoor zijn verschillende methoden gebruikt en met elkaar vergeleken: statische (cross-sectie) regressiemodellen en dynamische (semi-cross-sectie en longitudinale) regressiemodellen. Het onderzoek laat zien dat de gebruikte methodiek een duidelijke invloed heeft op de gevonden resultaten. Cross-sectiemodellen verklaren, op basis van ruimtelijke, infrastructurele en bereikbaarheidskenmerken, ruwweg 35-70% van de variatie in werkgelegenheid in het stationsgebied en treingebruik voor de jaren 2004, 2008 en 2012. Longitudinale modellen kunnen echter maar 10- 15% van de variatie in ruimtelijke ontwikkelingen en treingebruik in de periode 2004-2012 verklaren. Ruimtelijke, infrastructurele en bereikbaarheidskenmerken blijken maar voor een klein deel het succes van stationsgebieden te bepalen. Verder blijkt de ontwikkeling van de kantoorvoorraad de belangrijkste verklarende variabele van ontwikkelingen in leegstand van kantoren in de nabijheid van stations. Daarnaast blijkt dat de toename van het aantal kantoorbanen op snelweglocaties een aantoonbaar negatieve relatie heeft met het aantal kantoorbanen dat in het invloedsgebied van stations terecht komt.
Original languageUndefined
Pages (from-to)128-144
JournalTijdschrift vervoerswetenschap
Volume51
Issue number4
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • METIS-313625
  • IR-100368

Cite this