Hoe beoordelen inwoners hun gemeentebestuur en waar hangt dat oordeel van af?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De veerkracht en stabiliteit van het lokaal bestuur staan op verschillende manieren ter discussie. Nieuwe bestuurlijke opgaven en de toenemende druk tot bezuinigingen vragen om een krachtig en stabiel gemeentebestuur; terwijl die stabiliteit door de toegenomen politieke versnippering van gemeenteraden onder druk staat. Nieuwe taken en bezuinigingsdruk kunnen in die context juist tot extra instabiliteit leiden. Bezuinigingen brengen lastige keuzes met zich mee waarvoor het nu minder eenvoudig is politieke meerderheden te vinden. Nieuwe bestuurlijke opgaven vergroten de politieke druk om te presteren, terwijl de politieke steun om die opgaven te realiseren minder vanzelfsprekend is. Er zijn goede redenen om te veronderstellen dat deze ontwikkelingen invloed hebben op de oordelen van inwoners over de kwaliteit van hun gemeentebestuur. Als lokale besturen door bezuinigingen en politieke crises minder goed in staat zijn om tegemoet te komen aan de wensen en problemen van inwoners, heeft dat gevolgen voor hun acceptatie van, tevredenheid met en vertrouwen in gemeentebestuurders en hun beleidsprestaties. Om een beter beeld te kunnen krijgen van de mogelijke gevolgen van deze politiek-bestuurlijke ontwikkelingen voor ervaren kwaliteit van het lokaal bestuur, is van belang inzicht te geven in de verschillende aspecten en achtergronden ervan. Dat is waar dit artikel zich op richt.1 Na een kort theoretisch exposé over het begrip kwaliteit wordt uiteengezet hoe de aspecten en achtergronden van lokale kwaliteit zijn onderzocht. Vervolgens zal aan de hand van de oordelen van inwoners over hun gemeentebestuur een beeld worden geschetst van de ervaren kwaliteit van het lokaal bestuur. Hierna wordt nagegaan welke politiek-bestuurlijke gemeentekenmerken en demografische kenmerken hierop van invloed zijn. Het artikel sluit af met een korte samenvatting en conclusies
Original languageDutch
Pages (from-to)19-40
JournalBestuurswetenschappen
Volume2013
Issue number4
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • IR-87512
  • METIS-298216

Cite this