HRM bij Burgerzaken: een empirisch onderzoek naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid

Bart van Hulst, Hans de Groot

Research output: Book/ReportReportProfessional

42 Downloads (Pure)

Abstract

Deze studie is een onderdeel van het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesubsidieerde programma voor onderzoek en kennisdeling met betrekking tot sturing, innovaties en productiviteit in de publieke sector. Dit programma is op zichzelf weer een onderdeel van allerlei initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld op het terrein van sociale innovaties, slimmer werken en het nieuwe werken. Het programma is sterk verweven met de beleidsagenda ‘Arbeidsproductiviteit in de publieke sector’. Het programma wordt begeleid door een Programmaraad met leden vanuit beleid en wetenschap.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherDelft University of Technology
ISBN (Print)978-94-6186-063-7
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameIPSE Studies
PublisherTechnische Universiteit Delft

Cite this