In situ ellipsometry study of atomic hydrogen etching of extreme ultraviolet induced carbon layers

Juequan Chen, Eric Louis, Rob Harmsen, T. Tsarfati, Herbert Wormeester, Maarten van Kampen, Willem van Schaik, Robbert Wilhelmus Elisabeth van de Kruijs, Frederik Bijkerk

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

23 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Search results