In welke termen denken lezers over tekstproblemen?

Leo Lentz, Menno de Jong

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

119 Downloads (Pure)

Abstract

In diverse methoden voor tekstevaluatie leggen we aan proefpersonen categorieën voor van lezersproblemen, zoals stijl, structuur en begrip. Soms in de vorm van schaaltjes waarop zij een score moeten aangeven of in open vragen zoals:“Wat vindt u van de stijl van deze tekst?” Soms ook in de vorm van aandachtspunten waarop lezers hun commentaar moeten richten. Onduidelijk is echter welke betekenis lezers die niet elke dag met tekstkwaliteit bezig zijn, aan deze categorieën toekennen. In welke termen formuleren zij zelf probleemtypen? En welke betekenis kennen zij toe aan die termen? In dit artikel rapporteren wij over een onderzoek waarin aan vijftig proefpersonen gevraagd is een ordening aan te brengen in een reeks problemen die andere lezers bij eerder onderzoek spontaan gerapporteerd hebben. De resultaten maken duidelijk dat men gemiddeld vijf tot negen probleemtypen onderscheidde. Deze verschillende probleemtypen worden besproken en met voorbeelden geïllustreerd.
Original languageDutch
Pages (from-to)273-288
Number of pages16
JournalTijdschrift voor taalbeheersing
Volume25
Issue number3
Publication statusPublished - 2003

Cite this