Incentive Zone Enschede: Het verleiden tot gedragverandering op basis van gepersonaliseerde, multi-modale mobiliteitsinformatie en -advies

Sander Veenstra, Wouter Teeuw, Marcel Meeuwissen

Research output: Contribution to conferencePaper

33 Downloads (Pure)

Abstract

Gepersonaliseerd multi-modaal reisadvies waarmee reizigers worden verleid tot duurzamer verkeersgedrag.

In het project Incentive Zone wordt in de gemeente Enschede een mobiliteitsconcept opgestart waarin reizigers multi-modaal reisadvies krijgen dat is toegespitst op de persoonlijke (reis)omstandigheden. Dit concept beoogt de reiziger bewust te maken van mogelijke reisalternatieven en van de eigen mobiliteitskeuzes daarin door enerzijds advies te geven, maar daarnaast ook inzicht en feedback te geven op het eigen gedrag.

Binnen de Incentive Zone wordt de reiziger voorzien van prikkels (incentives). Aan de basis staat informatie over het verkeersnetwerk, zoals reistijden met de auto, (actuele) vertrektijden van bussen, maar ook informatie over restaurants. Op basis van ambient intelligence wordt de omgeving van het individu in kaart gebracht waarvan de verkeerssituatie een deel kan zijn. Deze verkeerssituatie en de persoonlijke voorkeuren van het individu zorgen ervoor dat alleen de informatie en prikkels die op dat moment nuttig zijn zullen worden doorgegeven aan de reiziger. Ook de reiziger zelf kan bijdragen aan het verzamelen van informatie door enerzijds zijn/haar mobiliteitsgedrag te laten gebruiken bij het verzamelen van informatie over het verkeersnetwerk en anderzijds door het delen van informatie/ervaringen het andere deelnemers.

De te verzamelen verkeersdata wordt uit bestaande datacollectoren gehaald, zoals detectielussen bij geregelde kruispunten. Daarnaast worden data van het openbaarvervoer en parkeergarages toegevoegd. Hier kunnen vervolgens data van individuen aan toegevoegd worden.

De verzamelde data wordt gebruikt om diensten aan te bieden die bewuster en duurzamer mobiliteitsgedrag zullen stimuleren. Daarnaast wordt de data opengesteld voor derden om naar eigen inzicht nieuwe diensten of incentives te ontwikkelen die vervolgens weer binnen de Incentive Zone community worden gedeeld. Hiermee wordt beoogd een goed beeld te kunnen geven van de actuele verkeerssituatie, een voorspelling te kunnen doen voor de toekomstige situatie waarop adviezen kunnen worden gebaseerd en een platform te bieden waarop Incentive Zone deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen en hun persoonlijke mobiliteitsdoelen kunnen bereiken.

Het succes van de Incentive Zone wordt gemonitord aan de hand van het analyseren van individuele mobiliteitspatronen. In een voor-, tussen- en nameting wordt nagegaan wat het mobiliteitspatroon is en in welke mate deze is gewijzigd door het krijgen van incentives. Het effect op individuele patronen zal vervolgens worden opgeschaald naar mogelijke effecten op netwerkniveau.
Original languageDutch
Number of pages15
Publication statusPublished - 25 Nov 2010
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2010: De stad van straks: Decor voor beweging - Roermond, Netherlands
Duration: 25 Oct 201026 Oct 2010
https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2010

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2010
CountryNetherlands
CityRoermond
Period25/10/1026/10/10
Internet address

Keywords

  • IR-101586
  • METIS-267815

Cite this