International technology transfer. Building theory from a multiple case-study in the aircraft industry

H.J. Steenhuis

  Research output: ThesisPhD Thesis - Research UT, graduation UT

  Abstract

  Voor veel (Nederlandse) bedrijven is internationalisering een belangrijk aandachtsgebied. Wanneer een productiebedrijf een nevenvestiging start in een ander land of werk uitbesteedt naar een ander land wordt technologie overgedragen. Deze overdracht stuit nog op veel problemen. Onderzocht is hoe dit proces van technologie overdracht verloopt van industrieel ontwikkelde landen naar zich industrieel ontwikkelende landen. Het onderzoek is gericht op efficiëntie van de overdracht, wat wil zeggen dat de werkelijk behaalde resultaten zijn vergeleken met de geplande resultaten.Bij de analyse van de gevalsstudies, die voor dit onderzoek zijn verricht, bleek dat er drie fasen zijn te onderscheiden in de technologieoverdracht: voorbereiding, installatie en gebruik van de technologie. De analyse van de gevalsstudies gaf aan dat er drie groepen van factoren zijn die deze fasen beïnvloeden. De eerste groep factoren heeft betrekking op de technologie. De omvang en de leeftijd van de technologie zijn belangrijke karakteristieken voor de overdracht. De tweede groep factoren heeft betrekking op de organisaties. De competentie, de capaciteit en de efficiëntie van de organisatie zijn hierbij belangrijk. De laatste groep factoren, de omgevingsfactoren, bestaat uit de nationale omgeving, de nationale bedrijfsomgeving en de (internationale) industrieomgeving.De belangrijkste problemen die optraden bij de overdracht van technologie werden veroorzaakt door een verandering in de vraag (en dus in het productieschema), inaccurate informatie (dit leidde tot fouten tijdens de productie en veel technische vragen), het slechts beperkt aanwezig zijn van financiële middelen (dit leidde tot problemen met het importeren van goederen) en cultuurverschillen (dit leidde tot verschillen in effectiviteit en efficiëntie).Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat er twee types van technologieoverdracht processen zijn, maar wel met dezelfde fasen en factoren. Een type van technologieoverdracht is de verkoop van technologie, het andere type is het delen van een technologie. Het belangrijkste verschil tussen deze typen is dat bij technologiedelen de eis wordt gesteld dat het ontvangende bedrijf de juiste competentie heeft. Een rechtstreeks gevolg is dat de technologische competenties van een bedrijf niet (of slechts marginaal) worden verbeterd als technologie wordt gedeeld.Een conclusie van het onderzoek was dat technologie niet als onafhankelijk van de omgeving mag worden beschouwd. Een technologie ontstaat in een bepaalde situatie (organisatie en omgeving) en alleen door grote inspanning is het mogelijk om een technologie in een andere situatie te plaatsen.
  Original languageUndefined
  Supervisors/Advisors
  • de Bruijn, E.J., Supervisor
  Award date30 Jun 2000
  Place of PublicationEnschede
  Publisher
  Print ISBNs90-365-1469-X
  Publication statusPublished - 30 Jun 2000

  Keywords

  • METIS-123955

  Cite this