Interne besluitvormingsstructuur en het ontwerpen van beleid

O. van Heffen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

543 Downloads (Pure)

Abstract

Over de wijze waarop het proces van beleid ontwerpen en het proces van besluitvorming elkaar beïnvloeden is relatief weinig bekend. In dit artikel wordt in theoretische zin de relatie verkend tussen de besluitvormingsstructuur van een organisatie en het proces van beleid ontwerpen. Deze verkenning leidt tot de voorlopige conclusie dat slechts bepaalde ontwerpstrategieën geschikt zijn voor de aanpak van bepaalde typen van problemen en dat deze ontwerpstrategieën niet zonder meer in elke organisatie kunnen worden toegepast. Het is dus voorstelbaar dat de aard van een probleem om een bepaalde wijze van het ontwerpen van beleid vraagt, terwijl de besluitvormingsstructuur van de organisatie deze wijze van ontwerpen eigenlijk niet toelaat. Inzicht in dergelijke dilemma's is noodzakelijk voor de keuze van een ontwerpstrategie.
Original languageDutch
Pages (from-to)264-273
Number of pages10
JournalBestuurskunde
Volume1995
Issue number6
Publication statusPublished - 1995

Cite this