Interveniërende voorwaarden: Procedures en problemen op de markt voor reintegratiedienstverlening

Guus Dix

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In 2002 wordt er van overheidswege een markt voor private re-integratiedienstverlening gecreëerd. Dit artikel richt zich op de ontwikkeling van drie procedures die aan de totstandkoming en het verdere verloop van de re-integratiemarkt hebben bijgedragen. Het betreft allereerst de zoektocht naar een geschikte aanbestedingsprocedure voor een competitieve én hanteerbare markt. Vervolgens komt het vraagstuk van de keuzevrijheid aan bod: hoe waarborg je de vrijheid van cliënten om naar eigen inzicht voor een bepaald bedrijf te kiezen? Als laatste komt de vraag aan de orde in hoeverre publieke instellingen als gemeente en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verplicht worden het beschikbare budget voor re-integratiediensten op de private markt aan te besteden. Aan de hand van een reeks interviews met verschillende spelers op de re-integratiemarkt in de regio Rijnmond wordt getraceerd hoe de genoemde procedures in de praktijk uitpakken. Vanuit de opgedane 'praktijkervaring' wordt in de conclusie weer teruggegrepen op de initiële beleidsinzet. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar het onderscheid tussen de voorwaarden waaronder de markt zich vrijelijk kan ontwikkelen en de interventies die op de markt ingrijpen.
Original languageDutch
Pages (from-to)246-258
JournalBeleid en Maatschappij
Volume37
Issue number3
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this