Invloed van vocht in het asfaltproductieproces - wat zijn de gevolgen en hoe kunnen deze gevolgen beperkt worden

Marjolein Galesloot, Seirgei Miller, Jeroen van der Spiegel

Research output: Contribution to conferencePaper

123 Downloads (Pure)

Abstract

Bij de productie van asfalt bij verschillende asfaltcentrales liggen de bouwstoffen in de open lucht. Deze bouwstoffen bevatten vocht uit o.a. de bron. De gevolgen van dit vocht zijn vermoedelijk een moeilijker te controleren productieproces en hogere stookkosten. In deze paper worden de exacte gevolgen bekeken en gezocht naar reductieopties. Om de gevolgen in kaart te brengen zijn er interviews afgenomen en metingen verricht. Er is gekozen voor interviews, omdat de literatuur niet afdoende was om beeld te scheppen van het probleem. De metingen zijn verricht om een onafhankelijk beeld te creëren en deze resultaten te vergelijken met die van de experts. De metingen zijn volgens NEN-EN 12697-27 normen uitgevoerd. Uit de metingen en interviews is gebleken dat het vocht afneemt, naarmate de diameter van de bouwstof toeneemt. Zandfracties en gerecycled asfalt(PR) bevatten het meeste vocht, namelijk 2,6% en meer. De metingen bevestigen de meeste gegevens die uit de interviews naar voren zijn gekomen. De stookkosten zijn aanzienlijk hoger dan nodig is door de hoeveelheid vocht die aanwezig is in het materiaal als er wordt gekeken naar de top 20 meest geproduceerde mengsels. Het weer blijkt geen invloed te hebben op PR, maar wel op zand en steen op basis van vochtmetingen uit historische data. Dit onderzoek heeft bevestigd dat vocht voornamelijk een nadelig effect heeft op het asfaltproductieproces. Het mengen van asfalt wordt bemoeilijkt en er zijn hogere productiekosten. Vocht zorgt daarnaast voor een kortere levensduur van het asfalt. Om de negatieve effecten van vocht te reduceren wordt aanbevolen om een PR-overkapping te bouwen om het percentage van vocht in het PR te laten dalen. Om het proces beter te kunnen beheersen wordt er geadviseerd om vochtmeters te plaatsen. Voor verder onderzoek kan de nadruk gelegd worden op de winning van PR, de afwatering die op het terrein plaats vindt en het terug winnen van energie.
Original languageDutch
Pages1-6
Publication statusPublished - 2016
EventCROW Infradagen 2016 - Congrescentrum Papendal, Arnhem, Netherlands
Duration: 22 Jun 201623 Jun 2018

Conference

ConferenceCROW Infradagen 2016
Country/TerritoryNetherlands
CityArnhem
Period22/06/1623/06/18

Cite this