Kankerepidemiologie: incidentie, prevalentie, sterfte en verwachtingen

Liesbet Van Eycken, Kris Henau, Otto Visser, Sabine Siesling

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

Elk jaar wordt in België en Nederland bij ongeveer 65.000 en 102.500 personen kanker vastgesteld. De huisarts wordt op verschillende tijdstippen van het ziekteproces geconfronteerd met kankerpatiënten. Het incidentiecijfer is voor de huisarts belangrijk, omdat dit aangeeft hoe groot de kans is dat een patiënt met een bepaald type kanker zich aanbiedt in de praktijk. Ongeveer 42 % van deze patiënten overlijdt ten gevolge van kanker. Deze cijfers hebben een onmiddellijke impact op de praktijk van de huisarts. Hij of zij is immers vaak de spilfiguur in de behandeling en begeleiding van de patiënt vanaf diagnose tot aan het levenseinde (palliatieve zorg, symptomatische en comforttherapie). Wat betreft de organisatie van de zorg moeten we rekening houden met een stijgende trend van de kankerincidentie, die zich de volgende jaren zal voortzetten. In dit hoofdstuk introduceren we de begrippen kankerincidentie, sterfte en prevalentie en vermelden we telkens enkele kerncijfers ter illustratie. De verwachtingen voor de kankerincidentie in de toekomst (2025) worden kort besproken. Daarnaast wordt het belang van de kankerregistraties als bron van dit hoofdstuk toegelicht.
Original languageDutch
Title of host publicationOncologie
EditorsA.J. Berendsen, S. Van Belle
PublisherBohn Stafleu Van Loghum
Pages3-12
ISBN (Electronic)978-90-368-0961-0
ISBN (Print)978-90-368-0960-3
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NamePraktische huisartsgeneeskunde

Cite this