Kennis over uitbreiden van kennis: metacognitieve elementen in het onderwijs

Henk Vos

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

  168 Downloads (Pure)

  Abstract

  Nieuwe kennis toevoegen aan bestaande kennis (cognitie) vereist vaardigheden die op een hoger niveau liggen dan de bestaande kennis (metacognitie). In practica komt nieuwe kennis veelal via onderzoek tot stand. Na een meting te hebben gedaan, hoor je studenten vaak vragen: is dit goed, meneer? In het onderhavige practicum moesten de studenten een systematische aanpak leren waarmee o.a. deze vragen werden voorkomen. De kern ervan was dat een uitkomst altijd op twee onafhankelijke manieren, bijvoorbeeld door meten en berekenen, verkregen dienden te worden. Als beide correct gedaan waren dienden de uitkomsten binnen de nauwkeurigheidsgrenzen met elkaar overeen te komen. Dit ondersteunt zelfregulatie. In dit artikel zal aangegeven worden welke metacognitieve elementen in het onderwijs er toe bijdroegen dat 80 % van de studenten deze aanpak ook werkelijk leerden. Na een inleiding wordt een theoretisch kader geschetst, ontwikkeld via een literatuuronderzoek, waarmee verhelderd werd wat metacognitie feitelijk is. Daarna volgen de resultaten van onderzoek naar toestanden in de ontwikkeling van metacognitie. Vervolgens en naar de elementen in succesvolle instructie gericht op de ontwikkeling van metacognitie. In deze secties worden ontwerpregels geformuleerd voor onderwijs gericht op de ontwikkeling van metacognitie. Tenslotte volgt in de discussie een uniek overzicht van de fundamentele verschillen tussen onderwijs met cognitieve doelen en onderwijs met metacognitieve doelen. Henk Vos is onlangs aan de faculteit Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente gepromoveerd op het onderwerp “Metacognition in Higher Education” (Vos, 2001). Het onderstaande stuk is vooral gebaseerd op de hoofdstukken 2 en 4 van dit proefschrift. Het is een bewerking van een eerdere toelichting op het proefschrift dat is gepubliceerd door het Onderwijskundig Centrum van de Universiteit Twente (Vos, 2002). Voor verdere referenties wordt verwezen naar het proefschrift.
  Original languageUndefined
  Title of host publicationKennis ontwikkelen. Proc. 22e Landelijke Dag Studievaardigheden
  EditorsHeinze Oost, Sophie Wils
  Place of PublicationUtrecht
  PublisherIVLOS
  Pages129-148
  Number of pages20
  ISBN (Print)90 393 3276 2
  Publication statusPublished - 2003
  Event22e Landelijke dag studievaardigheden: Kennis ontwikkelen. Proc. 22e Landelijke Dag Studievaardigheden - Utrecht
  Duration: 1 Jan 1900 → …

  Publication series

  Name
  PublisherIVLOS

  Conference

  Conference22e Landelijke dag studievaardigheden
  CityUtrecht
  Period1/01/00 → …

  Keywords

  • IR-59618
  • METIS-211359

  Cite this