Kink in de Keten: Inventarisatie van de bevorderende en belemmerende factoren bij samenwerking tussen landelijke overheidsorganisatie op het gebied van ICT

A.G.B.M. van Dijk

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  183 Downloads (Pure)

  Abstract

  Om te komen tot een beter functionerende overheid werken allerlei uitvoeringsorganisaties al geruime tijd aan de informatietechnologische integratie van hun dienstverleningsprocessen, gegevenhuishoudingen en bedrijfprocessen. Het onderzoeksprogramma heeft, naast het nodige aan desk research, direct betrokken bestuurders, programmamanagers en IT-ers gevraagd naar hun mening over hoe dit alles tot nu toe verloopt. Het onderzoek laat zien dat steeds meer ambtenaren vinden dat overheidsbrede samenwerking de toekomst heeft. Bestuurder winnen aan status als ze samenwerkingsprojecten tot een succes maken. Opvallend is ook de positieve rol die de betrekkelijk nieuwe beheersorganisatie GBO.overheid speelt. Ambtenaren blijken er waarde aan te hechten dat niet een ander met de techniek aan de haal gaat, maar dat het beheer ervan op een 'neutrale' plek wordt belegd. Zij geven aan dat ze GBO.overheid als zo'n neutrale plek zien. Toch is niet alles goud wat er blinkt; Bestuurders zien hun verantwoordelijkheid vooral liggen bij het inrichten en in stand houden van een solide primair proces, inclusief de daarmee gepaard gaande financiering. Bovendien zien bestuurders van elkaar dat zij het belang van de eigen organisatie boven dat van het welslagen van de samenwerking stellen. Soms bestaat het beeld dat dat niet volledig terecht is. Er wordt dan echter niet hard gespeeld, omdat zij de goede houdingen laten prevaleren. Daar dwars doorheen spelen de IT-ers hun spel. Velen hebben er geen belang bij dat hun organisatie door de samenwerking moet afwijken van de eigen standaards. Dat is niet alleen hun deskundigheid, het is vaak hun werk.
  Original languageUndefined
  Place of PublicationEnschede
  PublisherUniversity of Twente
  Number of pages63
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NameScientific Report Series

  Keywords

  • METIS-243576
  • IR-59768

  Cite this