Koersreacties op aankondigingen van goodwill impairments in Nederland

S.P. van Triest, J. Weimer

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  De boekjaren 2001 en 2002 hebben zich gekenmerkt door miljardenverliezen van grote beursondernemingen door afboekingen op aangekochte goodwill. De nieuwe regelgeving omtrent de verwerking van goodwill in de jaarrekening volgens US GAAP heeft de bedrijfseconomische realiteit van de hoge acquisitieprijzen die met name eind jaren negentig zijn betaald, duidelijk zichtbaar gemaakt. DIversie Nederlandse ondernemingen die ook onder US GAAP rapporteren, hebben operationele verliezen moeten nemen door zogenoemde goodwill impairments, onder Nederlandse regelgeving bekend als duurzame waardevermindering van goodwill. In dit artikel onderzoeken we koersreacties op aankondigingen van goodwill impairments door Nederlandse ondernemingen. Onze analyse van de koersreactie op zeventien impairmentaankondigingen laat zien dat de koersreactie significant negatief is over een driedaagse tijdsperiode van één dag voor de aankondiging tot één dag na de aankondiging, maar dat de verandering van de marktwaarde van de ondernemingen gemiddeld genomen substantieel kleiner is dan de impairmentlast die aangekondigd wordt. Dit resultaat lijkt erop te wijzen dat de vermindering van de marktwaarde van de goodwill reeds grotendeels in de koers is verwerkt.
  Original languageUndefined
  Pages (from-to)454-461
  Number of pages8
  JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume78
  Issue number10
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • METIS-219066

  Cite this