Leefbaarheid & bereikbaarheid in rurale gebieden : case studie peri-urbaan Riga

Lennart Nout, Bas Tutert

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

155 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek focust zich op de connectie tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. In hoeverre draagt een betere bereikbaarheid bij aan een betere leefbaarheid en wat kunnen we daarvan leren? Uit de theorie blijkt dat leefbaarheid een zeer veel gebruikte term is, waarvan de betekenis door de tijd verandert. Het is een containerbegrip dat op dit moment vooral gebruikt wordt om op wijkniveau de leefomstandigheden te toetsen. De ware betekenis heeft echter zeer veel facetten, waaronder veiligheid, sociale kwaliteit en de beleving van het eigen huis. Bereikbaarheid is een opkomende term in infrastructuurplanning. Vroeger werd er vooral gekeken naar het faciliteren van mobiliteit, voornamelijk gericht op het autoverkeer. Binnen een nieuwe stroming in de infrastructuurplanning wordt er vooral gekeken naar de bereikbaarheid van werkgelegenheid en diensten. Deze aanpak is vooral in het Verenigd Koninkrijk populair. Om te kijken wat het belang van bereikbaarheid is in de ervaren leefbaarheid is een enquête opgezet in de regio rondom Riga, Letland. In de enquête is de mening gepeild van de inwoners aangaande hun leefomgeving, hun reisgedrag en het lokale aanbod aan diensten. Uit deze enquête blijkt dat het belang van een goede bereikbaarheid van groot belang wordt geacht. Ook blijkt dat de kleinere plaatsen dichtbij Riga lagere tevredenheidscijfers vertonen. De bereikbaarheid van diensten is dus ook van groot belang. Vooral werklozen zijn minder tevreden over hun leefomgeving. Dit duidt op het belang van betaalbare verbindingen. Verder is er in deze studie een opsplitsing gemaakt in drie verschillende typen gebieden, zelfstandige, satelliet- en transitie gebieden. Het is van belang om de zelfstandige gebieden te versterken om een verdere verschraling van het voorzieningenniveau te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de verbindingen tussen transitie en zelfstandige gebieden te verbeteren. Hierdoor wordt het verzorgingsgebied van deze kernen vergroot en blijft het voorzieningenniveau op peil. Door meer aandacht te vestigen op de bereikbaarheid in plaats van de mobiliteit is het mogelijk prioriteiten te stellen bij het doen van ingrepen in de infrastructuur. Hierdoor kan op doelgerichte wijze de leefbaarheid in rurale gebieden verbeterd worden.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS
Place of PublicationRoermond
PublisherStichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
Pages-
Number of pages12
Publication statusPublished - 25 Nov 2010
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2010: De stad van straks: Decor voor beweging - Roermond, Netherlands
Duration: 25 Oct 201026 Oct 2010
https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2010

Publication series

Name
PublisherStichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2010
Country/TerritoryNetherlands
CityRoermond
Period25/10/1026/10/10
Internet address

Keywords

  • IR-101589
  • METIS-270096

Cite this