Leerachterstanden van vertraagde leerlingen op normaalvorderende leeftijdgenoten

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

95 Downloads (Pure)

Abstract

Deze bijdrage brengt de achterstand in kaart van vertraagde leerlingen op normaalvorderende leerlingen in groep 4 van het Nederlandse basisonderwijs voor Technisch Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde. Zowel de achterstand van vertraagde leerlingen in hetzelfde leerjaar als die van vertraagde leeftijdgenoten in groep 3 worden gerapporteerd. Daarnaast is onderzocht in hoeverre verschillen tussen vertraagde en normaalvorderende leerlingen van dezelfde leeftijd kunnen worden toegeschreven aan een verlengde kleuterperiode. Met propensity score matching zijn vergelijkbare groepen van vertraagde en niet-vertraagde leerlingen samengesteld. De prestaties van vertraagde leerlingen blijven duidelijk achter bij die van hun klasgenoten, maar nog veel meer bij die van leeftijdgenoten in hogere leerjaren.
Original languageEnglish
Pages (from-to)45-57
Number of pages13
JournalPedagogische studiën
Volume90
Issue number5
Publication statusPublished - 2013

Cite this