Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs: eindrapportage

Frans J.G. Janssens, Lyset Rekers-Mombarg, Ellen Lacor

Research output: Book/ReportReportProfessional

563 Downloads (Pure)

Abstract

In het actieplan 'Basis voor Presteren' heeft de toenmalige minister van OCW aangekondigd in het schooljaar 2011-2012 voor het primair onderwijs te starten met een pilot Leerwinst en Toegevoegde Waarde. Hierin worden de verschillende aspecten en werkwijzen voor het bepalen van leerwinst van leerlingen en toegevoegde waarde van scholen uitgewerkt en beproefd. De pilot bestaat uit een samenwerking tussen onderwijspraktijk, wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW. De belangstelling voor leerwinst en toegevoegde waarde komt mede voort uit de nodige onvrede over de wijze waarop de leerprestaties van basisscholen worden betrokken in de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs (zie bijv. De Wolf, 2012). De gangbare praktijk is dat vooral eindtoetsen, afgenomen in groep 8, de basis vormen voor het beoordelen van de opbrengsten. Scholen met veel zorgleerlingen en met veel leerlingen met taal- en ontwikkelingsachterstanden voelen zich benadeeld. Scholen met een meer bevoorrechte populatie scoren vaker hoger dan gelijkwaardige scholen met een minder bevoorrechte schoolbevolking (Raudenbusch, 2004; Koretz, 2008; Rothstein, 2009).
Original languageDutch
PublisherCED-Groep, Onderzoek & Innovatie
Number of pages142
Publication statusPublished - 2014

Cite this