Leidingverlegging aanleg A15 (project ViA15) : Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

H.R.G.K. Hack, C.A. Linse, H. van Londen, A. Wagenmakers, E. Wymenga

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Waterschap Rijn en IJssel wil vergunningen verlenen voor tijdelijke grondwaterbemaling om de verlegging van kabels en leidingen mogelijk te maken rondom de aansluiting van de A15
op de A12 en langs de verbreding van de A12 bij Duiven en Zevenaar. Het gaat om onttrekkings- en lozingsvergunningen voor Gasunie, Vitens, Liander en het Waterschap zelf.
Omdat de gezamenlijke grondwateronttrekking groter1 is dan 10 miljoen m3, heeft het Waterschap een milieueffectrapport opgesteld voor de vergunningverleningen.
Original languageEnglish
Place of PublicationUtrecht
PublisherCommissie voor de Millieueffectrapportage (MER)
Number of pages9
Publication statusPublished - 11 Jun 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Leidingverlegging aanleg A15 (project ViA15) : Toetsingsadvies over het milieueffectrapport'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this