Leren door het ontwerpen van opdrachten over elektrische schakelingen

Cornelise Vreman-de Olde, Ton de Jong

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

28 Downloads (Pure)

Abstract

In deze studie hebben we gekeken naar het ontwerpen van opdrachten als mogelijke leeractiviteit. We hebben leerlingen gevraagd om, bij bestaande simulaties van elektrische circuits, opdrachten te ontwerpen voor medeleerlingen. Deze opdrachten bestonden uit een vraag, een juist antwoord en enkele (onjuiste) alternatieven, en uitleg op deze antwoorden. Door deze ontwerptaak werden leerlingen actief in het zelf bedenken van vragen, het geven van antwoorden en alternatieven, en het genereren van uitleg. Vanuit de literatuur zijn dit bekende kennisgenererende activiteiten. De ontworpen opdrachten zijn geanalyseerd en uit de analyse kwamen diverse typen opdrachten naar voren. Informatie over het gebruik van voorkennis en over het ontwerpproces werd verkregen uit hardop-denkprotocollen. Resultaten tonen aan dat leerlingen niet alleen opdrachten ontwierpen over feiten of procedures, maar ook over observaties die ze met de simulatie hebben gemaakt. Leerlingen maakten actief gebruik van hun voorkennis. Ze leken hun domeinkennis te versterken door procedures voor het oplossen van problemen op te halen en uit te leggen. Bovendien leken ze zich te richten op de dynamische karakteristieken van de circuits.
Original languageDutch
Pages (from-to)105-120
JournalTijdschrift voor didactiek der B-wetenschappen
Volume20
Issue number2
Publication statusPublished - 2003

Cite this