Maatschappelijk ondernemen

Nico P. Mol

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

87 Downloads (Pure)

Abstract

Pogingen om de dienstverlening door de overheid te verbeteren via verzelfstandiging van overheidsdiensten zijn gepaard gegaan aan een sterke toename van de regeldruk. Desondanks bestaat de indruk dat bestuurders van woningcorporaties, instellingen voor gezondheidzorg en zo verder de belangen van de afnemers van hun diensten niet steeds voorop stellen. Het kabinet zoekt een oplossing voor dit probleem in de vorm van de maatschappelijke onderneming. Een vertegenwoordiging van (direct) belanghebbenden zou hierbij een cruciale rol gaan vervullen, naast de reeds gebruikelijke Raad van Toezicht. Toch lijkt deze stapeling van toezichthouders onvoldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de voortschrijdende bureaucratisering in de publieke dienstverlening. Het maatschappelijk belang wordt in het management van de maatschappelijke onderneming pas echt geïnternaliseerd wanneer de managers zich de bijbehorende waarden en normen zelf eigen maken.
Original languageUndefined
Pages (from-to)-
Number of pages5
JournalTijdschrift voor openbare financiën
Volume39
Issue number1
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • Kwaliteit van publieke dienstverlening
  • maatschappelijk ondernemen
  • IR-77388
  • METIS-243199

Cite this