Medezeggenschap in historisch perspectief: wat kunnen we ervan leren?

Jan Kees Looise

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

5 Downloads (Pure)

Abstract

Medezeggenschap is geen verschijnsel dat pas na de industriële revolutie ontstond, maar dat zich ook al veel eerder voordeed. Dit was met name het gevolg van het op grote schaal ontstaan van loonarbeid vanaf de middeleeuwen. In deze bijdrage worden enige voorbeelden van zeer vroege vormen van medezeggenschap besproken, namelijk de scheepsraad, de gezellen- en knechtsgilden. Het doel daarvan is in de eerste plaats de bekendheid met deze historische medezeggenschapsvormen te vergroten, want die lijkt niet erg groot te zijn. Belangrijker is echter dat deze historische voorbeelden ons inzichten kunnen verschaffen in het ontstaan, de ontwikkeling en het functioneren van medezeggenschap in het algemeen en van specifieke medezeggenschapsvormen in het bijzonder, en daarmee kunnen bijdragen aan theorievorming op dit gebied. Dit blijkt inderdaad mogelijk en wel op een viertal punten, namelijk: het voorkomen van medezeggenschap, motieven voor medezeggenschap, vormen van medezeggenschap en de rol van overheid en regulering bij de ontwikkeling en vormgeving van de medezeggenschap.
Original languageDutch
Pages (from-to)212-227
JournalTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume32
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Cite this