Meer autonomie door je eigen technologische omgeving te ontwerpen: Resultaten van tien casestudies

Translated title of the contribution: More autonomy by designing your own technological environment: Results from ten case studies

Thijs Stephanus Waardenburg, Johannes Cornelis van Huizen (Contributor), Maurice Magnée (Contributor), Jelle van Dijk (Contributor), Jan-Pieter Teunisse (Contributor), Mascha C. van der Voort (Contributor)

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic

28 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond
Ondersteunende technologieën worden in toenemende mate ontworpen om mensen met autisme te ondersteunen in het dagelijks leven. Het daadwerkelijke gebruik van dergelijke technologieën lijkt echter beperkt te zijn. We zien twee mogelijke oorzaken. Enerzijds kan dit komen omdat autistische mensen beperkt of niet betrokken worden bij de ontwikkeling van de technologieën. Anderzijds kan dat komen omdat technologieën vaak gericht zijn op ‘functionele beperkingen’, waarbij minder aandacht wordt gegeven aan de totale ervaring die mensen hebben met de technologie en de omgeving waarin het gebruik wordt.

Doel
Deze poster presenteert de ontwikkeling van en ervaringen met Design Your Life, een nieuwe methode die gericht is op het zelf ontwerpen van technologische omgevingen die de autonomie van autistische jongvolwassenen ondersteunen. De gepresenteerde methode legt daarmee ontwerphulpmiddelen in handen van de mensen die zelf technologie gebruiken, namelijk jonge autistische volwassenen, en hun begeleiders.

Methode
De eerste versie van de methode is ontwikkeld aan de hand van inzichten uit tien ontwerpcasestudies. Deze zijn uitgevoerd volgens een research-through-design benadering. Veelbelovende methoden uit de design literatuur werden hierin toegepast en afgezet tegen de geleefde ervaringen en praktische contexten van jonge autistische volwassenen en hun begeleiders. De resultaten van de casestudies zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van grounded theory.

Resultaten
Dit onderzoek heeft een aantal belangrijke inzichten opgeleverd voor de ontwerprichting van de Design Your Life methode. Zo laten de casestudies zien dat belanghebbenden de aanpak waarderen. Daarnaast werd duidelijk dat de methode zelf aanpasbaar moet zijn voor de gebruikers. Ook was in de meeste gevallen de hulp van de betrokken onderzoeker nodig om het proces op gang te houden. Dit laatste zal ook van invloed zijn op de adoptie van de methode in zorgorganisaties.

Conclusie
De toegevoegde waarde van de voorgestelde methode ligt in het in handen geven van de ontwerpinstrumenten aan jonge volwassenen met autisme en hun verzorgers. Daartoe zullen de bestaande ontwerpinstrumenten zorgvuldig geselecteerd en aangepast moeten worden. Bovendien zal verder onderzocht worden in welke mate de bevindingen generiek of uniek zijn. Zo zal beter onderzocht moeten worden hoe de methode zelf aanpasbaar moet zijn aan de voorkeuren van de gebruikers (m.a.w. moet de methode zelf gepersonaliseerd worden?). In een reeks van teststudies die zullen volgen, zal de Design Your Life methode iteratief verder worden ontwikkeld en uiteindelijk in de praktijk gevalideerd worden.
Translated title of the contributionMore autonomy by designing your own technological environment: Results from ten case studies
Original languageDutch
Publication statusAccepted/In press - 18 Mar 2022
Event21ste Nationaal Autisme Congres 2022 - Online
Duration: 18 Mar 202218 Mar 2022
Conference number: 21
https://www.nationaalautismecongres.nl

Conference

Conference21ste Nationaal Autisme Congres 2022
CityOnline
Period18/03/2218/03/22
Internet address

Keywords

  • Co-Design
  • Autism
  • Assistive technology

Cite this