Meten en analyseren van fietsstromen

Sander Veenstra, Tom Thomas, Karst Teunis Geurs

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

Abstract

Hoewel de fiets een belangrijk rol vervuld in het stedelijke verkeer, ontbreekt het ons grotendeels aan data omtrent fietsstromen. Incidentele visuele tellingen bij kruispunten en het OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland) zijn in veel gevallen de aangewezen databronnen. Deze bronnen hebben echter hun tekortkomingen: ze verschaffen slechts een gefragmenteerd beeld in ruimte en door de tijd. In dit artikel wordt een methode beschreven waarmee data van detectielussen op fietspaden kan worden omgezet naar schattingen van aantallen fietsers. Zo ontstaat een databron die van meerdere locaties in het verkeersnetwerk continu gegevens levert over het aantal fietsers. Dit ontsluit een extra databron om meer inzicht te krijgen in de fietsstromen in het verkeersnetwerk en biedt de mogelijkheid om de dynamiek in fietsstromen te beschouwen. De methode is getest voor enkele locaties in de gemeente Enschede en vervolgens is als praktische toepassing geanalyseerd wat de invloed van weersomstandigheden is op de aantallen fietsers. De variatie in aantallen fietsers op 30 meetlocaties (verdeeld over 24 centrum- en 6 bubeko-locaties) over een periode van 3 jaar is met behulp van meervoudige lineaire regressie gerelateerd aan de weersvariabelen: temperatuur, windsnelheid, zonneschijn en neerslagduur. De resultaten liggen in lijn met de uitkomsten uit eerder onderzoek. Daarnaast blijkt dat weersinvloeden wisselen voor verschillende tijdsperiodes en verschillende typen locaties. De meetlocaties nabij het centrum van Enschede vertonen minder variatie onder invloed van de heersende weersomstandigheden dan de meetlocaties aan de rand van de bebouwde kom, waarschijnlijk vanwege het grotere aandeel korte fietsritten in het centrum. Van de weersvariabelen heeft temperatuur over het geheel genomen de grootste invloed. Op zaterdagen is de hoeveelheid zonneschijn het belangrijkste. In de ochtendspitsen heeft de neerslagduur het meeste effect op de variatie in fietsersstromen. Wind speelt in mindere mate een rol, waarschijnlijk omdat de fietser in een stedelijke omgeving veel beschutting heeft . In dit artikel zijn eerste analyses als voorbeelden getoond. In de toekomst kunnen deze data meer structureel gebruikt worden om temporele en ruimtelijke variaties in fietsaantallen te relateren aan externe omstandigheden waaronder beleidsmaatregelen. Daarnaast kan bekeken worden waar en in welke mate het fietsverkeer en het autoverkeer communicerende vaten zijn. Aan de hand van deze informatie kunnen gemeentes hun beleid aanscherpen om fietsverkeer ten koste van autoverkeer te stimuleren.
Original languageDutch
Title of host publicationProceedings of Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 21-22 november 2013, Rotterdam
Place of PublicationRotterdam
PublisherC.V.S.
Pages1-15
Publication statusPublished - 21 Nov 2013
EventColloquium Vervoersplanoglogisch Speurwerk, CVS 2013: 40 jaar CVS: van oliecrisis tot kredietcrisis - SS Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Duration: 21 Nov 201322 Nov 2013
http://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2013

Publication series

Name
PublisherCVS

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanoglogisch Speurwerk, CVS 2013
Abbreviated titleCVS
CountryNetherlands
CityRotterdam
Period21/11/1322/11/13
Internet address

Keywords

  • METIS-299799
  • IR-90849

Cite this