Monitor participatieproces voor de wederopbouw van Roombeek: Resultaten en conclusies

Pieter-Jan Klok, Bas Denters, Oscar van Heffen, Marleen Visser

Research output: Book/ReportReportProfessional

45 Downloads (Pure)

Abstract

Eén van de uitgangspunten die aan het proces van wederopbouw van Roombeek ten grondslag ligt, is dat opvattingen en voorkeuren van de getroffenen (bewoners, ondernemers, kunstenaars et cetera) een grote rol dienen te spelen bij de wederopbouw. Daarom is een participatieproces gestart waarin zij vanaf het begin konden meepraten over de plannen voor de vormgeving van de wijk. Aangezien werd aangenomen dat het vertrouwen van getroffenen in de gemeentelijke overheid behoorlijk was beschadigd (mede ten gevolge van de gemeentelijke betrokkenheid bij het ontstaan van de ramp), heeft de gemeente Enschede de Universiteit Twente de opdracht gegeven te onderzoeken of de getroffen bewoners voldoende mogelijkheden hebben gekregen om hun opvattingen en voorkeuren naar voren te brengen, of met deze opvattingen en voorkeuren bij de planvorming wel rekening is gehouden en of deze betrokkenheid bij de planvorming van invloed is geweest op hun vertrouwen in onder meer de gemeente. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten en conclusies van dit onderzoek. Het onderzoek heeft betrekking op het proces tot en met de definitieve besluitvorming over de stedenbouwkundige structuurvisie (maart 2002).
Original languageEnglish
Place of PublicationEnschede
PublisherKennisInstituut Stedelijke Samenleving
Number of pages27
ISBN (Print)90-77664-03-3
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameKISS REEKS: Stad en Bestuur
PublisherKennisinstituut Stedelijke Samenleving
No.3

Fingerprint Dive into the research topics of 'Monitor participatieproces voor de wederopbouw van Roombeek: Resultaten en conclusies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this