Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: Advies Auditcommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2017

Translated title of the contribution: Monitoring of gas exploration under the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and vierhuizen: Advice Audit Committee on the year 2017

H.R.G.K. Hack, Poppe De Boer, Jan Van Dalsen, Karel Essink, Annelies Freriks, Jan Jaap De Graeff, Sjoerd Harkema, Piet Hoekstra, Alfred Stein, Jan Van der Winden

Research output: Book/ReportReportProfessional

48 Downloads (Pure)

Abstract

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) heeft van het Rijk toestemming om aardgas te winnen uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost in het Waddenzeegebied. De winning is gestart in 2007;
De Auditcommissie vindt het gelet op de rapportages aannemelijk dat de gerapporteerde bo-demdaling in 2017 binnen de toegestane gebruiksruimte is gebleven. De NAM concludeert voorts dat er in 2017 geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in natuur die het gevolg zouden kunnen zijn van de gaswinning. De Auditcommissie vindt dit te stellig. In de rapportage over het meetjaar 2017 is namelijk gesignaleerd dat de vogelsoorten kluut en ka-noet in aantal teruglopen terwijl ze elders in de Waddenzee minder sterk afnemen of zelfs toenemen. Hun voedselaanbod neemt daarbij af in de kombergingen van Pinkegat en Zoutkamperlaag (de gebieden waaronder gas gewonnen wordt). De NAM geeft aan dat na-tuurlijke fluctuaties hiervan waarschijnlijk de oorzaak zijn. Dit is verder niet onderbouwd. Al-hoewel de Auditcommissie op dit moment geen aanwijzingen van het tegendeel heeft, vindt zij dat deze gesignaleerde veranderingen onvoldoende aandacht krijgen. De Auditcommissie adviseert daarom om het komende jaar zekerheidshalve nader onderzoek uit te voeren naar de betekenis van deze signalen.
Translated title of the contributionMonitoring of gas exploration under the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and vierhuizen: Advice Audit Committee on the year 2017
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherMER; Commissie voor de millieueffectrapportage; Commission for Environmental Impact Assessment
Number of pages23
Volume3291
Publication statusPublished - 11 Dec 2018

Keywords

  • gas exploration subsidence Wadden Sea
  • ITC-GOLD

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Monitoring of gas exploration under the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and vierhuizen: Advice Audit Committee on the year 2017'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this