Multiculturele website-evaluatie: Verschillen tussen individualistische en collectivistische proefpersonen

Marinda Hall, Menno de Jong, Michaël Steehouder

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

146 Downloads (Pure)

Abstract

Ontwerpers van websites gericht op internationale doelgroepen moeten rekening houden met cultuurverschillen, dat spreekt vanzelf. Er is dan ook een groeiende interesse in de vakliteratuur voor kwesties die met internationale en interculturele aspecten van websites te maken hebben. Zo is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen cultuurkenmerken en internetgebruik (bijvoorbeeld La Ferle, Edwards & Mizuno 2002), de mate waarin culturele achtergronden van invloed zijn op de waardering van websites (bijvoorbeeld O’Keefe e.a. 2000; Simon 2001) en de vraag hoe internationale organisaties op hun websites omgaan met culturele kwesties (bijvoorbeeld Marcus & Gould 2000; Becker 2002; Okazaki & Rivas 2002). Arnold (1998) geeft een overzicht van linguïstische, culturele, juridische en technische complicaties die zich voordoen bij het ontwerpen van websites voor internationale doelgroepen.
Original languageDutch
Pages (from-to)252-272
Number of pages21
JournalTijdschrift voor taalbeheersing
Volume25
Issue number4
Publication statusPublished - 2003

Cite this