Naar gezonde overheidsfinanciën: Een anatomie van de collectieve uitgaven

Hans de Groot

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

228 Downloads (Pure)

Abstract

De politiek maakt zich klaar om de overheidsfinanciën, door de huidige crisis danig uit het lood geslagen, weer op orde te brengen. Dit artikel maakt een analyse van de opbouw van de collectieve uitgaven, ook in vergelijking met het buitenland. Nederland heeft in Europa zeker geen uitzonderlijk omvangrijke collectieve sector, maar tweederde van de uitgaven gaat naar sociale zekerheid, zorg en onderwijs, waar ombuigingen op brede weerstand zullen stuiten. Een kader voor afwegingen wordt geschetst, waarin – naast de mogelijkheid van selectieve lastenverhoging voor sommige voorzieningen – de bewezen effectiviteit en doelmatigheid van publieke voorzieningen een rol speelt, evenals een mogelijk bredere toepassing van het profijtbeginsel.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-11
Number of pages9
JournalTijdschrift voor openbare financiën
Volume42
Issue number1
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • IR-77390
  • METIS-270671
  • Brede herwaardering

Cite this