NGO's op Curacao: identificatie van belangrijke knelpunten en voorstellen tot verbetering

Michael Elias, Johannes I.M. Halman, Siert Knigge, Rudsel Sophia

Research output: Book/ReportReportOther research output

887 Downloads (Pure)

Abstract

Dit rapport beschrijft een onderzoek onder Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) op Curaçao dat op verzoek van de AMFO door de stichting ABC Advies is uitgevoerd. In het onderzoek dat plaatsvond in de periode van 26 oktober t/m 2 november 2009 zijn belangrijke knelpunten die leven bij NGO’s op Curaçao in kaart gebracht. Daarnaast zijn ook voorstellen geformuleerd tot verbetering van de bestaande situatie. Het onderzoek is uitgevoerd door op basis van een bestand van 102 bij de AMFO bekende NGO’s, 27 te selecteren voor een gestructureerd interview. Bij de selectie is getracht een zo breed mogelijk spectrum van NGO’s af te dekken. Als belangrijke bij de NGO’s levende knelpunten kunnen worden genoemd: - De financiële situatie. Met uitzondering van 4 NGO’s, noemen alle NGO’s de beschikbare financiële middelen als een aanzienlijk knelpunt. - De ondercapaciteit aan gekwalificeerd personeel. Door de grote vraag is men vaak niet in staat te voldoen aan de bestaande behoefte in de markt. - De huisvestingssituatie van een aantal van de NGO’s laat te wensen over. - De door AMFO gehanteerde eisen ten aanzien van de kwaliteit van de in te dienen projectaanvraag als het op orde hebben van de projectadministratie vergen van de NGO’s relatief erg veel tijd en inspanning. - Een structurele uitwisseling van kennis en ervaring tussen NGO’s ontbreekt Voor het reduceren of wegnemen van de gesignaleerde knelpunten wordt aanbevolen om: - Een Shared Sevice Centre in te stellen. Dit centrum kan de NGO’s niet alleen ondersteunen bij het opstellen van projectplannen maar ook de (project)administratie overnemen. - Gebruik te gaan maken van een vaste pool van professionals waar meerdere NGO’s gebruik van kunnen maken. - Multifunctionele wijkcentra op te zetten die als thuisbasis kunnen dienen voor veel van de per wijk georganiseerde NGO’s. - Structurele meerjaren financiering voor structurele problemen in te stellen in plaats van de huidige projectgebonden financiering voor structurele problemen. - AMFO een sterkere rol als aanjager en koppelaar te laten spelen. Dit door waar nodig clustervorming van NGO’s te stimuleren, zorg te dragen voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen NGO’s en initiërend te zijn door zorg te dragen dat er een breed gedeeld beleidsplan voor armoedebestrijding wordt uitgestippeld.
Original languageUndefined
PublisherStichting ABC
Number of pages70
ISBN (Print)9789036529709
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameStichting ABC Advies Rapport
PublisherStichting ABC
No.149

Keywords

  • IR-68731

Cite this