Nieuwe lijnen in het hoger onderwijs: Statistische trends in negen West-Europese landen. Periode 1990-1998

Petra Boezerooy, Frans Kaiser

Research output: Book/ReportReportProfessional

33 Downloads (Pure)

Abstract

Met de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs, de globalisering van economieën en de beschikbaarheid van gegevens via informatie en communicatie technologieën groeit de behoefte aan relevante informatie over het hoger onderwijs in de landen om ons heen. Om te voorzien in die behoefte heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen enkele jaren geleden aan het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) de opdracht gegeven een hoger onderwijs monitor te ontwikkelen. In deze hoger onderwijs monitor wordt zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie over het hoger onderwijs en het hoger onderwijsbeleid in negen landen systematisch verzameld en geanalyseerd. De landen waarvoor de informatie wordt verzameld zijn Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen en Zweden. De kwantitatieve informatie wordt opgeslagen in een elektronische database. Over de inhoud van deze database wordt jaarlijks gerapporteerd in een zogenaamd trendrapport. Het onderhavige rapport is het tweede rapport in die reeks. De rapportage in het trendrapport vindt plaats aan de hand van negen hoofdindicatoren. Deze indicatoren zijn in samenspraak met de opdrachtgever geselecteerd. Met deze selectie worden de voor het Nederlands hoger onderwijsbeleid meest relevant geachte gegevens over inputs (eerstejaars, publieke uitgaven), proces (personeel, studenten) en outputs (afgestudeerden) voor negen landen bij elkaar gebracht. Hoewel het onderhavige rapport een grote rijkdom aan informatie biedt, is het (nog) niet mogelijk om op grond hiervan de prestatie van het Nederlands hoger onderwijs ten opzichte van andere hoger onderwijssystemen te bepalen. Daartoe moeten de afzonderlijke indicatoren in samenhang met elkaar worden geanalyseerd. De gegevens staan een dergelijke additionele analyse nog niet toe.
Original languageDutch
Place of PublicationEnschede
PublisherCenter for Higher Education Policy Studies (CHEPS)
Number of pages74
Publication statusPublished - 2001

Cite this