NPM, bureaucratisering en de invloed op de professie

Duco Bannink, Berber Lettinga, Liesbet Heyse

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  15 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het hedendaagse verval van professionalisme wordt veelvuldig geweten aan de opkomst van New Public Management (NPM). NPM kan, zo blijkt uit dit artikel, echter op verschillende wijzen en in verschillende mate doorwerken in het werk van een professional. Aan de hand van een casestudie van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen laten de auteurs zien dat NPM met name de technische taakaspecten structureert, dat wil zeggen de toetsbare elementen van de beoordelingstaak. NPM heeft sterke invloed op de technieken voor kwaliteitsborging van beoordelingen (productieprestaties, tijdigheid en rechtmatigheid), wat op langere termijn de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging door professionals zelf kan ondermijnen. In mindere mate heeft NPM invloed op de onbepaalde taakaspecten, dat wil zeggen de inhoudelijke afweging. De casestudy laat zien dat de inhoudelijke afweging in de loop der jaren ook is 'vertechniseerd', maar dat dit meer door 'bureaucratisering' wordt veroorzaakt dan door NPM. Daarbij wordt duidelijk dat de arbeidsdeskundige meer dan de verzekeringsarts met een dergelijk effect wordt geconfronteerd.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)159-174
  Number of pages16
  JournalB en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij
  Volume33
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this