Onderzoeksrapport: A27 Everdingen-Hooipolder: Toegevoegde waarde van areaalinformatie in de aanbesteding

Translated title of the contribution: Report on findings of the A27 Everdingen-Hooipolder case: Added value of asset information in the tender

Research output: Book/ReportReportProfessional

57 Downloads (Pure)

Abstract

Areaalinformatie is van cruciaal belang bij het nemen van weloverwogen beslissingen in infraprojecten. Actuele, betrouwbare en complete (ABC) areaalinformatie stelt opdrachtnemers in staat om strategieën te ontwikkelen, kosten nauwkeurig in te schatten en risico's beter te beheersen. De A27 Everdingen-Hooipolder aanbesteding biedt een geschikte casus om de toegevoegde waarde van ABC areaalinformatie te onderzoeken. De aanbesteder heeft uitgebreide ABC-toetsen uitgevoerd en gebruik gemaakt van Rijkswaterstaat's Objecttypenbibliotheek (OTL) om de areaalinformatie te structureren. Het onderzoek, uitgevoerd door Ruth Sloot van de Universiteit Twente, biedt inzichten in de voorbereiding en verloop van de tender. Het onderzoekt specifiek het gebruik van areaalgegevens in de ontwikkeling van inschrijvingen en in het inschatten en beprijzen van risico's door gegadigden in de aanbesteding.
Over het algemeen wordt er positief teruggekeken op de tender en de toegevoegde waarde die de areaalinformatie heeft gehad. Zowel de aanbesteder als de gegadigden erkennen het belang van areaalgegevens in de tender. Een uniforme structuur, gebaseerd op de OTL, heeft geleid tot een logische vindbaarheid van areaalgegevens en heeft bijgedragen aan een efficiëntere afhandeling van vragen. Bij het ontvangen van een vraag kon gemakkelijk worden gecontroleerd of de informatie was ontvangen en al dan niet was doorgegeven. Dit heeft geleid tot een verbeterde traceerbaarheid van de ontvangen en geleverde informatie. Daarnaast heeft de uitgebreide ABC-toetsen bijgedragen aan een compleet dossier van areaalgegevens, waarbij met name het verstrekken van bewerkbare versies van documenten zeer gewaardeerd werd door de gegadigden.
Desondanks zijn er ook verschillende verbeterpunten naar voren gekomen. In de eerste plaats is de actualiteit van de gegevens met betrekking tot de verharding, met name het asfaltdeklaag, een belangrijk aandachtspunt. Actuele gegevens, met name voor kunstwerken en asfalt, werden als essentieel beschouwd om adequaat advies te kunnen geven. Daarnaast ontbraken gegevens over het onderliggende wegennet (OWN), hemelwaterafvoer en verkeerstechnische installaties. Gegadigden waren van mening dat deze ontbrekende informatie van belang was omdat het inzicht gaf in potentiële aandachtspunten, kosten en toekomstig onderhoud.
Zonder ABC-areaalinformatie kunnen toekomstige opdrachtnemers geen nauwkeurige inschatting maken van de kosten en risico's van een project. Aan de andere kant, 'alleen' ABC-areaalinformatie is niet voldoende. Uit dit onderzoek blijkt dat de meerwaarde van ABC-areaalgegevens ook afhankelijk is van de inkoopstrategie van een project. Een aanbesteding blijft een competitie waarbij gegadigden logischerwijs de nadruk leggen op het winnen van de aanbesteding. Hierdoor kan het voorkomen dat er geen directe relatie bestaat tussen de inschatting van risico's en de prijsstelling van risico's. Het beprijzen van risico's op basis van de inschattingen van gegadigden, gebaseerd op areaalgegevens, kan leiden tot een hogere inschrijving en dus het verliezen van een tender. Een inkoopstrategie met de juiste prikkels voor het inschatten en beprijzen van risico's is daarom van belang om de meerwaarde van ABC-areaalinformatie te kunnen benutten.
Translated title of the contributionReport on findings of the A27 Everdingen-Hooipolder case: Added value of asset information in the tender
Original languageDutch
Number of pages24
Publication statusPublished - 26 Sept 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Report on findings of the A27 Everdingen-Hooipolder case: Added value of asset information in the tender'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this