Online cursus "Soft skills voor inkoop- en leveranciersmanagement©" voor tonii community: Een introductie in 'soft skills' voor professionals actief in inkoop, aanbesteding en contract- en leveranciersmanagement, ontwikkeld voor tonii community door Dr. Klaas Stek.

Klaas Stek

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsProfessional

Abstract

Hieronder vind je een kort overzicht van de inhoud van de negen modules van deze e-learning course!


Module 1
Dit betreft een korte inleiding door en van de auteur (Dr. Klaas Stek). Ook wordt een overzicht gegeven van de in totaal negen modules van deze e-learning course. Tot slot gaat de auteur in op het fenomeen soft skills en het in zijn ogen grote belang ervan.

Module 2
Je vergelijkt je eigen soft skills met anderen in gelijke posities. Door gebruik te maken van een Europese database kun je een benchmark uitvoeren. Je reflecteert in deze module op je huidige competenties.

Module 3
Je stelt een plan op om op het gewenste, toekomstige niveau te komen. Om te werken aan eigen competenties is zelfinzicht en zelfkennis nodig. Je doet dit nauwgezet en eerlijk. Een tip is om je aantekeningen en reflecties goed te bewaren en van tijd tot tijd terug te lezen.

Module 4
Je krijgt handvatten om dagelijkse communicatie met een aantal simpele technieken te verbeteren. Je leert om gesprekken een wending te geven door 'interventies' toe te passen. Je wordt uitgedaagd om het geleerde in praktijk te brengen.

Module 5
Je gaat door waar de voorgaande module eindigde en gaat een 'empathy map' maken. De diepste laag van een gesprek is de doorgronding van de emoties van je gesprekspartner. Je leert op een andere manier te kijken naar je gesprekspartner.

Module 6
Je gaat een cruciale eigenschap voor inkopers en leveranciersmanagers verdiepen: creativiteit. Creativiteit ontspruit uit het brein en dat gaat in teamverband effectiever. Als de creatieve pingpongbal in een team gaat stuiteren…. Het is dan wel van belang om eerst de ander te begrijpen en omgekeerd moet jouw gesprekspartner jou begrijpen.

Module 7
Je gaat nationale culturen met elkaar vergelijken. Je contactpersonen bij internationale leveranciers reageren anders dan wij dat in Nederland zouden verwachten. Er zijn internationale culturele verschillen. Maar wat is cultuur? Het lijkt een ongrijpbaar concept en dat is het vaak ook. Om toch grip te krijgen kan de definitie van “cultuur” wel helder worden uitgelegd. Je krijgt inzicht in hoe culturele verschillen tussen landen kunnen worden gemeten en zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Module 8
Culturele verschillen bestaan ook binnen de Nederlandse maatschappij. Je gaat culturele verschillen in de multiculturele samenleving vergelijken. Deze module gaat in op de uitdagingen van de moderne multiculturele samenleving en de culturele verschillen die zo gevoelig liggen dat ze de communicatie en persoonlijke verhoudingen in de weg kunnen staan. Je leert onderscheid te maken tussen de “ik”- en “wij”-cultuur. Bovenal ook belangrijk voor een inclusieve samenleving.

Module 9
Je meet in de afsluitende module het geleerde in de voorgaande modules en je stelt vooruitgang vast ten opzichte van je niveau in de eerste module. Je stelt een toekomstplan op om je soft skills te blijven oefenen. Als beloning voor je prestatie vraag je een certificaat aan.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 1 Oct 2021

Keywords

  • online course
  • soft skills
  • communication
  • empathy
  • creativity
  • procurement
  • Cultural differences
  • Benchmark Dataset

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Online cursus "Soft skills voor inkoop- en leveranciersmanagement©" voor tonii community: Een introductie in 'soft skills' voor professionals actief in inkoop, aanbesteding en contract- en leveranciersmanagement, ontwikkeld voor tonii community door Dr. Klaas Stek.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this