Ontwerp en uitvoering van een praktisch georiënteerde lesmethode voor het onderwerp elektriciteit in 2 VMBO-T

Remco Rauhé

Research output: Book/ReportReportOther research output

Abstract

In dit verslag wordt een vrijwel volledig praktische lesmethode gepresenteerd die ontworpen is voor gebruik in een 2 VMBO-T klas, met het doel de motivatie van de leerlingen te verhogen en hen een aantal basisprincipes van de elektriciteitsleer bij te brengen. Deze methode is getest op 52 leerlingen en door middel van observaties tijdens de lessen, een leerlingenenquête en toetsresultaten is nagegaan of de methode haar doelstellingen heeft bereikt. Uit het onderzoek is gebleken dat de methode in alle opzichten aan de doelstellingen beantwoordt; zowel de actieve betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen als het plezier in het vak zijn merkbaar gestegen. Ook op alle toetsonderdelen werd na afloop van de lessenserie een verbetering vastgesteld ten opzichte van dezelfde toets voor aanvang van de lessen. Op drie van de vier onderdelen was dit een significante verbetering, op één onderdeel net geen significante verbetering. Verder is op grond van correlatieonderzoek vastgesteld dat de leerlingen met een meer praktische instelling meer vooruitgang hebben geboekt op de toets dan leerlingen met een meer theoretische instelling.
Original languageDutch
Number of pages37
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Cite this