Opbrengstgericht werken op de PABO: een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheden om opbrengstgericht werken met behulp van een leerlingvolgsysteem in het pabo curriculum op te nemen

Research output: Book/ReportReportProfessional

260 Downloads (Pure)

Abstract

Opbrengstgericht werken (OGW) kan men typeren als een aanpak waarmee gestreefd wordt naar maximale leerprestaties van alle leerlingen. Meer opbrengstgerichte scholen blijken betere prestaties te boeken dan scholen die deze aanpak van OGW niet of nog minder in de praktijk brengen. In verband daarmee is het wenselijk dat aanstaande leraren basisonderwijs tijdens hun initiële opleiding ook gedegen worden voorbereid op zich de veranderende beroepspraktijk en zich de theorie en praktijk van OGW eigen te maken. OGW blijkt op veel pabo’s nog geen geïntegreerd onderdeel van het curriculum uit te maken
Original languageDutch
Place of PublicationEnschede
PublisherUniversity of Twente
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • 4TU-CEE

Cite this