Openbaarmaking in het toezicht

Barbel R. Dorbeck-Jung, Judith van Erp, Mirjan Oude Vrielink

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

64 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage gaan we in op openbaarmaking van toezichtsresultaten door toezichthouders. We onderscheiden twee doelen van openbaarmaking: een marktordeningsdoel of een toezichtsdoel. In deze bijdrage zijn we geïnteresseerd in de wijze waarop toezichthouders in de praktijk invulling geven aan deze doelstellingen. Op welke wijze maken toezichthouders gebruik van openbaarmaking om marktordeningsdoelen of toezichtsdoelen te realiseren, welke problemen of dilemma’s ondervinden zij daarbij, en laat de doelstelling van marktordening zich verenigen met het toezichtsdoel? We proberen een eerste antwoord te formuleren op deze vragen op basis van de empirische bestudering van twee markttoezichthouders: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor beide toezichthouders geldt het marktordeningsdoel en het toezichtsdoel, maar de AFM en de NZa geven in de praktijk een verschillende invulling aan deze doelen.
Original languageDutch
Pages (from-to)95-104
Number of pages10
JournalBestuurskunde
Volume18
Issue number2
Publication statusPublished - 2009

Cite this