Over het slechten van barrières voor kennistransfer tussen universiteit en het midden- en kleinbedrijf

Benjamin W.A. Jongbloed, Peter van der Sijde

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage staat de verhouding tussen de universiteit en het MKB ten aanzien van kennistransfer centraal. Ondanks vele overheidssubsidies blijven er barrières bestaan die de samenwerking belemmeren. Deze belemmeringen zijn van institutionele, structurele en waarderingsaard. De maatstaven die universiteiten hanteren ten aanzien van het werk van hun wetenschappelijk personeel bemoeilijken de samenwerking met het MKB, dat een grote afstand tot de universiteit ervaart. Via een meer dynamisch model wordt aangegeven dat in het bijzonder op facultair, persoonlijk en afdelingsniveau wel degelijk mogelijkheden bestaan tot kennistransfer, en dat de universiteit – overheidsdialoog dit zou kunnen institutionaliseren. Het artikel roept zowel universiteit als MKB op ook op strategisch niveau interactief samen te werken en geeft zes belangrijke aspecten ter verbetering aan.
Original languageUndefined
Pages (from-to)167-169
Number of pages13
JournalTijdschrift voor hoger onderwijs
Volume26
Issue number3
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • IR-61623
  • METIS-250094

Cite this