Parate kennis over de uitvoering van de Mantoux-test onvoldoende

G.H. Poortman, A. den Breejen, P.D.L.P.M. van der Valk, Jacobus Adrianus Maria van der Palen

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

3 Citations (Scopus)
138 Downloads (Pure)

Abstract

Methoden. Via de ziekenhuisapotheek van het Medisch Spectrum Twente, een perifeer ziekenhuis (1034 bedden) te Enschede, werd geïnventariseerd welke afdelingen in 1996 Mantoux-tests hadden uitgevoerd. Ook de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en de Bedrijfsgeneeskundige Dienst van het ziekenhuis werden bij het onderzoek betrokken. Met behulp van een meerkeuzevragenlijst werden 44 medewerkers aselect gekozen en getest op hun kennis omtrent het zetten en het aflezen van de test. Tevens werd hun gevraagd hoe vaak zij de test in 1996 zetten/aflazen en of men zichzelf in staat achtte een Mantoux-test uit te voeren. Resultaten. De frequentie waarmee de professionals de Mantoux-test zetten/aflazen, was in het algemeen laag en aan afdeling gebonden. Van alle 44 geënquêteerden achtte 93 zichzelf in staat een Mantoux-test te zetten; blijkens de enquête wist 40 hoe dat moest. Van degenen die in het voorgaande jaar een Mantoux-reactie hadden afgelezen, wist 45 (15/33) hoe dat moest; 9 van deze 33 personen (27) hadden voldoende kennis van de correcte totale Mantoux-procedure. De kennis was significant hoger bij medewerkers die frequent een Mantoux-test zetten. Conclusie. De theoretische kennis omtrent de Mantoux-test is te gering en de Mantoux-test wordt vaak verricht door medewerkers die hier weinig ervaring mee hebben. Het lijkt zinvol Mantoux-tests te laten zetten op een centraal punt door enkele daartoe getrainde professionals.
Original languageUndefined
Pages (from-to)851-855
JournalNederlands tijdschrift voor geneeskunde
Volume143
Publication statusPublished - 1999

Keywords

  • IR-102182

Cite this