Patiëntparticipatie bij de ontwikkeling en toepassing van e-health: Bereidheid en voorkeuren van mensen met diabetes mellitus type 2

Translated title of the contribution: Patient participation in the development and application of eHealth: Willingness and preferences of people with diabetes mellitus type 2

Catharina Margaretha van Leersum*, Marloes Bults, Michelle Sloof, Fabiënne Pouwe, J.G. van Manen, Annemieke Konijnendijk

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

38 Downloads (Pure)

Abstract

Inleiding
Het doel van dit vragenlijstonderzoek was om in kaart te brengen op welke manieren en op welke momenten mensen met diabetes mellitus type 2 willen participeren bij de ontwikkeling en toepassing van e‑health, en welke factoren daarop van invloed zijn.

Methode
Via verschillende online platforms en de nieuwsbrief van de Diabetesvereniging Nederland is een digitale vragenlijst verspreid met zowel gesloten als open vragen. Informatie werd verzameld over: 1) bereidheid tot participatie; 2) voorkeuren over de vorm van participatie; 3) beïnvloedbare factoren voor participatie, zoals motivatie, competentie, middelen, sociale invloed en uitkomstverwachtingen; 4) achtergrondkenmerken.

Resultaten
Er zijn 160 vragenlijsten geanalyseerd. Ruim 75% van de respondenten heeft interesse in patiëntparticipatie. De meeste respondenten prefereren solistische participatiemethoden boven groepsparticipatie, respectievelijk 93% en 46%. De helft denkt voldoende kennis te hebben om mee te kunnen doen aan patiëntparticipatie en 40% denkt een waardevolle inbreng te kunnen hebben. Als vergoeding wensen deelnemers vooral het gratis gebruik van nieuwe technologie.

Conclusie
Omdat mensen verschillen in hun voorkeuren voor momenten en manieren van participatie, is het aan te bevelen daarvoor verschillende vormen van participatie en vergoedingen aan te bieden tijdens het gehele proces van ontwikkeling tot toepassing van e‑health.
____________________________________
Aim
The aim was to gain insight in the preferences of people with type 2 diabetes mellitus regarding the moments and methods of patient participation in the development and application of eHealth, and which factors influence this.

Methods
A digital questionnaire with both closed and open questions was distributed via various online platforms and the newsletter of the Diabetes Association in the Netherlands. Information was collected on: 1) willingness to participate; 2) preferences about the method of participation; 3) influencing factors on participation, including motivation, competence, resources, social influences, and outcome expectations; 4) background characteristics.

Results
160 questionnaires were analysed. More than three quarter of the respondents intend to be involved in patient participation. Most respondents prefer solo participation methods over group participation, respectively 93% and 46%. Half of the respondents feel that they have sufficient knowledge to participate, and 40% feels that they can provide valuable input. As compensation for participation, participants prefer to use new technologies for free.

Conclusion
As people with diabetes type 2 differ in their preferences for moments and methods of participation, it is recommended to offer different methods of participation and types of compensation in the process from development to application of eHealth.
Translated title of the contributionPatient participation in the development and application of eHealth: Willingness and preferences of people with diabetes mellitus type 2
Original languageDutch
Number of pages10
JournalTijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Early online date3 Aug 2021
DOIs
Publication statusPublished - Aug 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Patient participation in the development and application of eHealth: Willingness and preferences of people with diabetes mellitus type 2'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this