Weinig lokaal recidieven na mammachirurgie: goede kwaliteit van de Nederlandse borstkankerzorg

Translated title of the contribution: Percentage of local recurrence following treatment for breast cancer is not a suitable performance indicator

Margriet van der Heiden-van der Loo, Vincent K.Y. Ho, Ronald A.M. Damhuis, Sabine Siesling, Marian B.E. Menke, Petra H.M. Peeters, Emiel J.Th. Rutgers

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

12 Citations (Scopus)

Abstract

Doel: Het beschrijven van het percentage lokaal recidief binnen 5 jaar na operatie van mammacarcinoom als prestatie-indicator van de Nederlandse ziekenhuizen. Opzet: Beschrijvend, cohortonderzoek. Methode: Alle vrouwen bij wie in 2003 een eerste invasief mammacarcinoom was gediagnosticeerd en die in opzet curatief waren geopereerd (met of zonder radiotherapie), werden geselecteerd uit de Nederlandse kankerregistratie (NKR). Registratiemedewerkers van de NKR verzamelden gegevens over het optreden van recidieven binnen 5 jaar bij deze patiënten aan de hand van een gestandaardiseerd protocol. Recidiefpercentages werden bepaald per ziekenhuis met de kaplan-meier-methode en weergegeven in ‘forest’-plots en ‘funnel’-plots. Resultaten: In 2003 werden 9898 patiënten in 99 Nederlandse ziekenhuizen gediagnosticeerd en curatief behandeld voor een eerste mammacarcinoom. 266 patiënten kregen een lokaal recidief binnen 5 jaar. Het 5-jaarsrecidiefpercentage was 3,03 (95%-BI: 2,69-3,41). Na een borstsparende operatie was het 5-jaarsrecidiefpercentage 2,63 (95%-BI: 2,21-3,12); na borstamputatie was dit 3,50% (95%-BI: 2,97-4,13). Er was een grote variatie in recidiefpercentage tussen ziekenhuizen (0-17%). De aantallen behandelde patiënten waren in de meeste ziekenhuizen echter te laag om betrouwbare schattingen te geven. Conclusie: Het percentage lokale recidieven na chirurgische behandeling voor mammacarcinoom lag in Nederland onder de norm van 5% binnen 5 jaar. Het is niet mogelijk om op basis van deze indicator een uitspraak te doen over verschillen in de kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen door de lage gemiddelde recidiefkans en het relatief lage aantal patiënten met een lokaal recidief per ziekenhuis.
Translated title of the contributionPercentage of local recurrence following treatment for breast cancer is not a suitable performance indicator
Original languageDutch
Pages (from-to)-
JournalNederlands tijdschrift voor geneeskunde
Volume2010
Issue number154:A1984
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • IR-77586
  • METIS-273797

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Percentage of local recurrence following treatment for breast cancer is not a suitable performance indicator'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this