Periodiek onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs: enige praktische ervaringen en methodologische problemen

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

26 Downloads (Pure)

Abstract

Onlangs is van overheidswege om hernieuwde aandacht voor het kwaliteitsniveau van het onderwijs gevraagd. Een van de instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs is assessment-onderzoek. Dit zou dan opgenomen moeten zijn in een kwaliteitsbeheersingscyclus die van normstelling via vaststelling van de mate van normrealisering naar de keuze van beleidsmaatregelen dient te lopen. De bedoeling van dit artikel is om eerst een methodologische kenschets van assessment-onderzoek te geven en een aantal problemenn te inventariseren. Daarna wordt een aantal bevindingen uit het Nederlandse aandeel van de IEA Second Mathematics Study gepresenteerd, een type onderzoek dat met uitzondering van de longitudinale aspecten volledig aan de opzet van assessment-onderzoek beantwoordt. Tenslotte wordt aangegeven dat de methodologische problemen van assessment-onderzoek opgelost lijken te kunnen worden door middel van nieuwe toepassingen van de itemresponstheorie. De algemente conclusie is dat kwalitatief goed assessment-onderzoek mogelijk is mits praktische ervaringen en nieuwere methodologische inzichten met elkaar verbonden worden.
Original languageDutch
Pages (from-to)61-72
JournalPedagogische studiën
Volume61
Publication statusPublished - 1984

Cite this