President Rechtbank 's-Gravenhage (1994) 94/03282 (Voorlopige voorziening, Ontvankelijkheid; besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling, Spoedeisend belang)

Research output: Memorandum/expositionCase note

36 Downloads (Pure)

Abstract

In de overeenkomst tussen verweerder en een projectontwikkelaar, inzake de realisatie van premiewoningen, is bepaald dat laatstgenoemde slechts verkoopovereenkomsten sluit met gegadigden aan wie op grond van de gemeentelijke richtlijnen terzake een kavel is toegewezen. Bij bestreden besluit heeft verweerder verzoeker doen weten dat hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor plaatsing op de lijst van gegadigden ingevolge voornoemde richtlijnen. Het bestreden besluit is niet aan te merken als een besluit bedoeld in art. 8:3 Awb. Weliswaar is het bestreden besluit gericht op de totstandkoming van een koopovereenkomst, nu echter de overheid geen partij is bij deze koopovereenkomst, gaat de rechtbank er vanuit dat het bestreden besluit buiten de werkingssfeer van art. 8:3 Awb is gelegen. Niet is gebleken van een spoedeisend belang voor verzoeker. Volgt afwijzing van het verzoek.
Original languageUndefined
File no.200
Publication statusPublished - 1994

Publication series

Name
PublisherSdu
No.200
Volume1994
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95426

Cite this