Preventie van depressie en angst in verzorgingstehuizen

Els Dozeman, Harm van Marwijk, Anneke van Schaik, Filip Smit, Max Stek, Henriëtte E. van der Horst, Ernst Bohlmeijer, Aartjan T.F. Beekman

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

112 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond Bewoners van verzorgingshuizen vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van een depressieve en/of angststoornis. Deze stoornissen komen veel voor en hebben een grote impact op het welzijn en functioneren van de betrokkene, maar worden vaak slecht herkend. Wij vroegen ons af of een stepped-care programma ter preventie van depressieve en angststoornissen in verzorgingshuizen haalbaar en effectief zou kunnen zijn. Methoden In een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde trial vergeleken we de effecten van het programma met gebruikelijke zorg in veertien verzorgingshuizen. In totaal deden 185 bewoners mee, die op de Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) minstens 8 punten scoorden, niet leden aan een depressieve of angststoornis en ook niet aan een ernstige cognitieve stoornis. De deelnemers kregen een stepped-care preventieprogramma (n = 93) of gebruikelijke behandeling (n = 92). De deelnemers aan het preventieprogramma kregen eerst een afwachtend beleid en als ze niet opknapten achtereenvolgens een zelfhulpinterventie, een psychologische life-review en een verwijzing naar de huisarts. Onze primaire uitkomstmaat was de incidentie van een depressieve stoornis of angststoornis gedurende het jaar na inclusie. Resultaten De incidentie van depressie en angst samen nam niet af door de interventie: de gecombineerde incidence rate ratio (IRR) was 0,50 (95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,23 tot 1,12). Ten opzichte van de gebruikelijke zorg bracht het preventieprogramma wel het indicentierisico voor depressie omlaag (IRR 0,26; 95%-BI 0,12 tot 0,80) maar niet dat voor angst (IRR 1,32; 95%-BI 0,48 tot 3,62). Conclusie De resultaten suggereren dat het toegepaste steppedcare preventieprogramma bij ouderen in verzorgingshuizen wel helpt tegen depressie, maar niet tegen angst.
Original languageDutch
Pages (from-to)154-158
Number of pages5
JournalHuisarts en wetenschap
Volume56
Issue number4
Publication statusPublished - 2013

Cite this